In die Laerskool word die grondslag gelê om as Voortrekker basiese vaardighede aan te leer. As Verkenner word hierdie vaardighede uitgebrei as gevorderde spesialisasie. Laerskool is lekker maar die toppunt is die Verkennerlewe.

 

Aktiwiteite, kampe en spesialisasies wat aangebied word met skakels hier onder.

Ons kenmekaar en verwelkoming van die nuwe verkenners wat die vorige jaar laerskool klaar gemaak het.

Februarie 2018

Kenmekaar

Oord Oosvaal het vir ons 'n staptoer aangebied net buite Bronkhorstspruit.

April 2018

Staptoer

Die gebied bied aktiwiteit aan waarby alle kommando's teen mekaar meeding vir die beste vlotte in verskeie kategoriëe

Bajadam 2018

Vlotvaart

Aktiwiteite om verkenners nuwe lewensvaardighede aan te leer.

2019

Spesialisasies

Die jeugleiers is die skakel tussen die verkenners en volwassenes. Help beplan en reel ander aktiwiteite.

Verkenners

Jeugleiers

Veld - Maart - Brits omgewing

Thaba

Veld - Maart - tussen Vaalwater en Nylstroom

RhusKeeti

Veld - Maart - Potgietersrus

Lunsklip

See -  Junie - Hartenbos

Seejol

Varswater - September - Oranjeville

Wilgedraai

Varswater -September - Da Gama dam

Nakuphi